Стандартизація Бізнесу

+38(095)-350-22-44

пон. – п'ят.
10:00–19:00

укр рус

Стандартизація бізнесу - оптимізація бізнес-процесів, оргструктура компанії, управлінський консалтинг

 

Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Всеохоплюючої метою менеджменту повинні бути системи, в яких кожен може одержувати задоволення від своєї роботи. - Едвард Демінг

бизнес процесс

Наші послуги

Дмитро Негода
(керівник компанії)Отзывы клиентов Отзывы клиентов Отзывы клиентов Отзывы клиентов Отзывы клиентов

Що таке бізнес-процеси? Навіщо їх оптимізувати?

Бізнес-процесом називають стійку і взаємопов'язану послідовність різних видів діяльності, яка покликана трансформувати певний процес від "входу" до "виходу" у необхідному напрямку і при використанні певних технологій або механізмів. Відповідно, оптимізація бізнес-процесів - це впорядкування всіх взаємопов'язаних елементів бізнес-моделі, з метою підвищення ефективності роботи всієї схеми (компанії, фірми тощо), отримання максимальної віддачі при аналогічних трудовитратах.

Що ми робимо для побудови ефективного бізнесу?

  • всі ключові питання, пов'язані з оптимізацією і описом бізнес-процесів компанії (підприємства);
  • приведення до ідеального вигляду вже існуючої Системи Менеджменту якості (СМЯ), іноді потрібно створення абсолютно нової системи через неефективність старої;
  • навчання персоналу Компанії по всіх основних етапах розробки і моделювання бізнес-процесів, а також питань Системи Менеджменту Якості ISO 9001:2008;
  • повна діагностика використовуваних процесів Компанії, складання переліку рекомендацій по оптимізації цих процесів;
  • підготовка Компанії до сертифікації (ISO 9001:2008) вітчизняними та міжнародними органами акредитації та сертифікації;


Оптимізація бізнес-процесів компанії передбачає цілий ряд процедур, які допоможуть побудувати найбільш ефективну модель підприємства. Самим першим етапом є опис бізнес-процесів. Його важливість полягає в тому, що моделювання бізнес-процесів дозволяє грамотно скласти посадові інструкції, оптимально розподілити завантаження персоналу. Без опису вкрай складно провести комплексний аналіз організаційної ієрархії Вашої компанії. Ми розуміємо важливість грамотного складання опису бізнес-процесів, і прагнемо не тільки передати суть, але і надати інформацію в максимально зрозумілому для клієнта вигляді.

Розумний женеться не за тим, що приємно, а за тим, що позбавляє від неприємностей. - Аристотель

Крім опису, бізнес-процеси компанії вимагають також регулярного моніторингу і діагностики. Ефективність роботи схеми зумовлюється ефективністю роботи кожного окремого її елемента. Тому, навіть сама налагоджена схема може "дати збій" при раптовому порушенні функціонування деякої її частини. Необхідні чіткі критерії оцінки ефективності роботи персоналу, розподіл області їх відповідальності, оцінка якості роботи не тільки окремих працівників, але і всього колективу в цілому. Моделювання бізнес-процесів дозволить відобразити на папері все вищеперелічене, отримати об'єктивну систему оцінювання, налагодити взаємозв'язок між різними відділами, співробітниками або департаментами.

Оптимізувавши бізнес-процеси підприємства, можна отримати цілий ряд переваг: збільшення продуктивності, підвищення швидкості роботи, можливість оперативно реагувати як на зміни всередині схеми, так і трансформувати існуючу бізнес-модель під мінливі вимоги зовнішнього середовища (ринку, постачальників сировини тощо).

Наша компанія допоможе вам не тільки побудувати і оптимізувати бізнес-модель, описати її або модернізувати, але і створить всі умови, щоб кінцева мета (продажу, зростання кількості клієнтів, збільшення частки на ринку тощо) була досягнута в найкоротші терміни з максимальною ефективністю.