Стандартизація Бізнесу

+38(095)-350-22-44

пон. – п'ят.
10:00–19:00

укр рус

Стандартизація бізнесу - оптимізація бізнес-процесів, оргструктура компанії, управлінський консалтинг

 

Тренінг: "Побудова системи менеджменту якості ISO 9001 в компанії."

Цільова аудиторія: Фахівці з опису бізнес-процесів, фахівці з управління якістю, керівники відділів та топ-менеджери.

Цілі тренінгу:

 • Оволодіння знаннями, необхідними для побудови ефективної Системи менеджменту якості (СМЯ) вашої компанії.

Програма тренінгу:

1. Введення в суть визначень і вимог Системи менеджменту якості

 • Розвиток і значення стандартів ISO серії 9000
 • Європейський досвід керування якістю і побудови систем управління
 • Основні вимоги до системи менеджменту якості (СМЯ)

2. Створення, впровадження та постійного вдосконалення системи менеджменту якості (СМЯ)

 • Функції управління якістю
 • Порядок створення системи
 • Методи та основні завдання в рамках реалізації процесного підходу
 • Методи і способи поліпшення процесів

3. Документування системи менеджменту якості

 • Загальні вимоги до документації системи менеджменту якості (СМЯ)
 • Принципи створення документації СМЯ. Управління документацією
 • Вимоги до розробки настанови з якості
 • Опис процесів і процедур СМЯ компанії
 • Рішення основних задач при впровадженні системи

4. Оцінка системи менеджменту якості

 • Контроль якості продукції
 • Оцінка результативності системи
 • Методика бальної оцінки результативності СМЯ
 • Порядок і етапи проведення робіт з оцінки результативності СМЯ.
 • Оцінка задоволеності споживача
 • Методи і роль оцінки задоволеності споживачів
 • Аналіз даних про задоволеність споживачів

5. Сучасні системи менеджменту якості. Методи підвищення ефективності компанії

 • Вибір систем менеджменту якості
 • Система «Ощадливе виробництво» (Lean Production)
 • Методологія «Шість сигм»

6. Економіка якості

 • Поняття і значення економіки якості
 • Основні витрати на якість. Структура витрат
 • Методи вимірювання та аналізу витрат на якість
 • Управління витратами

Тривалість тренінгу: (8 годин)