Стандартизація Бізнесу

+38(095)-350-22-44

пон. – п'ят.
10:00–19:00

укр рус

Стандартизація бізнесу - оптимізація бізнес-процесів, оргструктура компанії, управлінський консалтинг

 

Тренінг "Основи проектного менеджменту."

Цільова аудиторія: Фахівці з опису бізнес-процесів, фахівці з управління якістю, менеджери проектів, керівники відділів та топ-менеджери.

Цілі тренінгу:

 • Отримати основні знання і рекомендації, необхідні для успішної реалізації проектів

Програма тренінгу:

1. Основи управління проектами

 • Огляд стандарту Керівництво PMBOK®
 • Визначення проекту і методика управління проектом
 • Функції менеджера (керівника) проекту

2. Життєвий цикл проекту

 • Огляд життєвого циклу проекту
 • Структура проектної та операційної діяльностей
 • Зацікавлені сторони виконання проекту
 • Вплив компанії на управління проектами

3. Процеси управління проектом

 • Взаємодії процесів управління проектами
 • Розбиття процесів управління проектами на групи
 • Група процесів ініціації
 • Група процесів планування
 • Група процесів виконання
 • Група процесів моніторингу і управління
 • Група процесів завершення

4. Ключові параметри та питання виконання проекту

 • Статут проекту
 • Структура робіт за проектом
 • Основна звітна документація за проектом
 • Управління змінами при виконанні проекту
 • Ризики і проблеми при реалізації проекту
 • Управління вартістю проекту
 • Управління строками виконання проекту

Тривалість тренінгу: (8 годин)